Usluge

1. logopedska dijagnostika i rehabilitacija:

 • poremećaja glasa

 • dugotrajne promuklosti

 • glasa vokalnih profesionalaca

 • glasa elitnih vokalnih profesionalaca (pjevača, glumaca i voditelja)

 • poremećaja gutanja

 • glasa nakon operativnih zahvata

 • alaringealnog govora nakon totalne laringektomije

 • poremećaja rezonancije (hiper/hiponazalnosti, rascjepi usne i/ili nepca)

 • motoričkih govornih poremećaja (dizartrija, apraksija, jezično-govorni poremećaji kod cerebralne paralize)

 • jezično-govornih teškoća kod neuroloških bolesti (multipla skleroza, Parkinsonova bolest, miastenia gravis)

 • afazija

 • komunikacijskih teškoća

 • razvojnih jezičnih teškoća

 • artikulacijskih teškoća

2. konzultacije specijalista otorinolaringologije i subspecijalista fonijatrije

3. liječenje inhalacijama

4. hitne intervencije za vokalne profesionalce

5. savjetodavni rad

6. edukacije